Simon Kirille OKM:n seuratukea ja PPL:n palkkaustukea

2.5.2017

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt vuodelle 2017 neljä miljoonaa euroa seuratukea lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen liikunnan mahdollistamiseksi. Valtakunnan tasolla pesäpalloseuroista tukea sai kaikkiaan yhdeksäntoista seuraa. Simon Kiri on yksi seuroista, jotka saivat tukea uuden hankkeen käynnistämiseen. Myönnetty seuratuki on 11 500 euroa. Lisäksi Simon Kiri on saanut pesäpalloliitolta 5 000 euroa palkkaustukea.

 

Simon Kiri on junioritoiminnassaan yksi Pohjois-Suomen johtavista pesäpalloseuroista. Seuran pesäpallojaosto on laatinut kaksivuotisen kehittämishankkeen ”Simo kirii!” Sen tavoitteena on aktivoida Simon alueen lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen pariin seuran jo olemassa olevien urheilullisten voimavarojen vahvistamisella (junioripäällikkö) sekä uusien toimintojen avulla yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja lähiseurojen kanssa. Toimintasuunnitelmana on myös pesäpallon lajitoiminnan sisäisen laadukkuuden ja valmennuksen kehittäminen sekä harrastajamäärien ja -ryhmien lisääminen. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään voimistamaan pesäpalloharrastusta Simon naapurikunnissa.

 

Seuran saamien tukien ansiosta keskeisenä toimenpiteenä mahdollistuu junioripäällikön palkkaaminen seuratyön kehittämiseen. Seuran tavoitteena Simo kirii! -hankkeessa on myös tukea nuoria simolaisia urheilijoita tarjoamalla heille työorientoivaa toimintaa monipuolisen liikunnanohjauksen parissa yhteistyössä Simon alakoulujen kanssa. Simo kirii! -hanke käynnistyy kevään 2017 aikana junioripäällikön palkkaamisella.